memory. language, art. wittgenstein. books. ceramics.

all sorts of thinkings on memory, language, art, wittgenstein, books, etc, while I am getting on with my MA

Friday 7 January 2011

Dangus per dieną verkia


Už ką gi žemė barė dangų,
Kad jis dabar per dieną verkia.
(I cannot remember the author)